phone 0949 891 036 phone 0908 151 982

Cenník

Prezrite si cenník našich služieb. V prípade, že máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Jadrové vŕtanie - cena

Cena je za 1cm hĺbky vrtu.

Priemer otvoru Murivo Betón Železobetón
D = 14 - 30 mm 0,50€ 0,70€ 0,75€
D = 40 mm 0,55€ 0,75€ 0,85€
D = 52 mm 0,60€ 0,80€ 0,95€
D = 72 mm 0,65€ 0,85€ 1,00€
D = 81 mm 0,70€ 0,90€ 1,10€
D = 102 mm 0,75€ 1,05€ 1,20€
D = 112 mm 0,80€ 1,10€ 1,30€
D = 126 mm 0,90€ 1,15€ 1,40€
D = 132 mm 1,00€ 1,20€ 1,45€
D = 152 mm 1,10€ 1,30€ 1,50€
D = 162 mm 1,20€ 1,40€ 1,60€
D = 182 mm 1,30€ 1,55€ 1,70€
D = 202 mm 1,40€ 1,80€ 1,95€
D = 250 mm 1,60€ 2,20€ 2,30€
D = 300 mm 2,00€ 2,50€ 2,75€
D = 350 mm 3,00€ 3,60€ 3,70€
D = 400 mm 4,00€ 5,00€ 5,10€

Ceny sú uvedené bez DPH.

Rezanie železobetónu - cena

Hrubka Cena za bm rezu
Od 55 cm do 80 cm 159,55 € za bm rezu
Od 45 cm do 54 cm 139,42 € za bm rezu
Od 35 cm do 44 cm 119,50 € za bm rezu
Od 25 cm do 34 cm 99,58 € za bm rezu
Od 15 cm do 24 cm 79,67 € za bm rezu
Od 11 cm do 14 cm 59,76 € za bm rezu
Od 8 cm do 10 cm 25,90 € za bm rezu

Ceny sú uvedené bez DPH.

[+] Zobraziť príplatky
 1. Ceny sú stanovené pri vŕtaní do železobetónu s priemerom výstuže max. 16 mm.
 2. Pri hrubšej výstuži alebo oceľovom prvku zabudovanom v betóne sa k jednotkovej cene priráta suma 2,32 €/1 cm2 reznej plochy ocele.
 3. Ak zdroj elektrickej energie zabezpečujeme vo vlastnej réžii, účtujeme za každú hodinu použitia el. generátora 7 €.
 4. Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu 15 € /1 deň ak nezabezpečí objednávateľ.
 5. Zachytenie chladiacej vody +15 % k základnej cene.
 6. Vŕtanie na sucho +25 % k základnej cene.
 7. Príplatok 10% k jednotkovej cene pri šikmom vŕtaní.
 8. Príplatok 10% k jednotkovej cene pre vrty hlbšie ako 42 cm.
 9. Pri vŕtaní nad 42 cm hĺbky zarátavame 10€ /h pracovníka za vyťahovanie/vysekávanie jadra.
 10. Príplatok 15% k jednotkovej cene pre vrty vo výške nad 1,50 m do 3,0 m + cena prenájmu plošiny.
 11. Vo výške nad 3,0 m do 4,5 m sa účtuje príplatok 25%. Vo väčšej výške ako 4,5 m sa účtuje 50 % príplatok
 12. Príplatok 10% k jednotkovej cene pri odsávaní chladiacej vody.
 13. Kotva 2 €/1 kus .
 14. Chemická kotva 15 €/1 kus .
 15. Prestojné a pomocné práce 10 € /1 hod .
 16. Pri vŕtaní s priemerom nad 200 mm bude cena zvýšená o cenu odľahčovacích vrtov
 17. Dopravné náklady 0,30 €/km
 18. Minimálna fakturovaná suma za odvedené práce je 70 €.

[+] Na čo nezabudnúť !
 1. Objednávateľ vyznačí viditeľne presný stred vrtu/ov dopredu. Ak tak neurobí účtujeme si prestoj 10,00 EUR/hod/na 1 pracovník
 2. V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu. Odpad ostáva majetkom objednávateľa.
 3. Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.
 4. Zhotoviteľ neručí za narušenie statickej rovnováhy upravovanej konštrukcie.
 5. Pri používanej technológii nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného a rezaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať . Za škody spôsobené prácami (napr. poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.
 6. Ak je nutné zachytenie jadra na druhej strane vrtu, alebo vody, účtujeme za 2 pracovníkov 14,50 EUR/hod/na 1 pracovník za celý čas vŕtania.
 7. Pokiaľ sa pracuje vo výške vyššej ako 1,5 m je objednávateľ povinný zabezpečiť plošinu poprípade lešenie.
 8. Pre prácu je nutné zabezpečenie (napr. podopieranie dielcov, vymedzenie pracoviska), a tak isto potrebné ochránenie susediacich častí zabezpečuje objednávateľ.
 9. Pokiaľ je potrebné pre transport našej technológie použiť žeriav alebo zariadenie, zabezpečuje tieto služby objednávateľ.

Rezanie panelu - cena

Rezanie stien

 • -hr. panelu 100 mm 35 € / m
 • -hr. panelu 150 mm 50 € / m
 • -hr. panelu 200 mm 70 € / m
 • -rozdelenie 1 ks panelu /1 dverný otvor 80/200 cm - 50 €/m
 • -odvoz sute a uloženie na skládku /1 dverný otvor 80/200 cm - 50 € /1 ks

Rezanie muriva

 • -hr. steny 100 mm 11 €/m
 • -hr. steny 150 mm 15 €/m
 • -hr. steny 200 mm 22 €/m

Štandardné práce na bytoch

 • dverný otvor 70x200 hr. steny 10cm.......................165.00 €
 • dverný otvor 70x200 hr. steny 15cm.......................235.00 €
 • dverný otvor 80x200 hr. steny 10cm.......................170.00 €
 • dverný otvor 80x200 hr. steny 15cm.......................240.00 €
 • dverný otvor 90x200 hr. steny 10cm.......................175,00 €
 • dverný otvor 90x200 hr. steny 15cm.......................250.00 €
 • dverný otvor 90x200 hr. steny 20cm.......................410.00 €

Cena na ďalšie rozmery dohodou.